โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 42117 ถนน ยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000.โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 42117 ถนน ยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000.โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดราชบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2470 แต่เดิมเป็นโรงเรียนสตรีประจำมณฑลราชบุรี เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ...โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ระบบตารางเรียน.ประกาศวันมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าโรงเรียน ทางประตู 2 ( อยู่ตรงข้าม ศาลจังหวัดราชบุรี) และ ประตู 3 (ฝั่งถนนเสือป่า ไปทางวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี) ไม่ ...โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ได้ดำเนินการมาจนปีการศึกษา 2519 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมส่วนภูมิภาค (คมภ. 1 รุ่น 3) โดยกู้เงินจากธนาคารโลก ด้วยโครงการดังกล่าว ...โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดราชบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2470 แต่เดิมเป็นโรงเรียนสตรีประจำมณฑลราชบุรี เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ...ชื่อ (ไทย), ราชโบริกานุเคราะห์. ชื่อ (อังกฤษ), RATCHABORIKANUKROH. หมู่ที่, 0. ถนน, ถนนยุติธรรม. หมู่บ้าน. ตำบล, หน้าเมือง. อำเภอ, เมืองราชบุรี. จังหวัด, ราชบุรี. รหัสไปรษณีย์, 70000 ...นางวิภาวรรณ เถื่อนเก่า, 11. นางสมยา ทาเกตุ, 10. นางสาวดรุณี ทองคำ, 9. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ โทรศัพท์ 0-3232-7136-7 M_S .6.1 ลิขสิทธิ์ ...พาทัวร์ @โรงเรียน… ❤️ ศิษย์เก่าขอแจกทุนการศึกษาให้น้องๆ ย้อนภาพเก่า ขนมจีนอร่อยเหมือนเดิม . #เฟรมลลดา #โรงเรียนราช #ราชโบริกานุเคราห์ #สวนวรรณคดี.กรมพลศึกษา. เลขที่ 154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330. ติดตาม. S.